MTÜ Hildegardi Selts

hildegard 2

Südamest teretulemast MTÜ Hildegardi Seltsi kodulehele.

Seltsina oleme mittetulundusühing ja meie eesmärgiks on Püha Hildegardi tutvustamine Eestis. Hildegard von Bingen elas aastatel 1098 – 1179 ja oli oma aja valgustatud inimene, kelle elutöö on meile eeskujuks ja valguseks ka tänasel päeval.

Püha Hildegard on niisiis meie tegevuse  alustala ja inspireerija. Hildegardi on peetud  teoloogiks ja prohvetiks, ravitsejaks ja filosoofiks, heliloojaks ja luuletajaks. Kõik see on omamoodi tõde ja samas ei ole ka, sest eelkõige oli ta Jumala laps, kes oli Jumala tahte vahendaja.  Kõige muu kõrval on teda nimetatud ka „Reini nägijaks“, mida ka Hildegard ise on tunnistanud. Just seda nägijapoolt peaksime Hildegardi eluloo ja -tööga tutvumisel ja ka tema teadmiste kasutamisel silmas pidama, sest kui me seda endale teadvustame, on meil kõikidest püha Hildegardi tekstidest hoopis kergem aru saada.

Tema käsitsi kirjutatud, Jumala poolt antud tekstid on väärtuslikud ja inspireerivad, mis kinnitavad meie usku, et inimelu on väärtuslik ning oleme ise vastutavad oma kõikide tegude eest. Samas näitab ta ära ka meie igapäevase võitluse olemuse oma pahedega ja innustab seda võitlust ka pidama, sest me pole selles üksi, vaid Taevane Isa on meie kõrval aitamas ja juhtimas.

Ootame ühinema neid, keda huvitab Hildegardi muusika ja sõnakunst, et üheskoos õppida tema laule ja muusika  kaudu jõuda paljude inimeste südameteni.

Ootame ühinema neid, kes on huvitatud Hildegardi meditsiinist ja selle kasutamisest tänases päevas.  Hildegardi köök ja selle retseptid on Hildegardi meditsiini üks terviklik osa ja seepärast õpetab ta meid  ka toiduaineid õigesti kasutama. Pühitsetud toit on pühal Hildegardil üks tervise alustalasid.

Ootame ühinema ka neid inimesi, keda huvitavad Hildegardi teoloogilised tekstid ja võib-olla on teie seas  just see inimene või inimesed, kellel on tahtmist ja indu neid pühi tekste eesti keelde tõlkida.

Kõigi poolt, kes te sellele kodulehele tulete, ootame abi ja inspiratsiooni seltsi töö edendamiseks. Ärge jätke oma andeid vaka alla, vaid aidake kaasa seltsi eesmärgi saavutamisele.

Üheskoos ja Jumala õnnistusega oleme võimelised seltsi eesmärgi saavutama ja palju rõõmu valmistama nii iseendale kui kaaslastele.

Üks helisev taevane hääl kõnetas mind: „Vaene olend, kes sa oled nii paljudest kehalistest kannatustest muserdatud, sind on siiski läbistanud Jumala saladuste sügavused! Vahenda seda, mida sa oma hingesilmadega näed ja kõrvadega kuuled. Jäädvusta see kirjasõnasse, et inimesed saaksid kasu. Seeläbi saavad nad oma Loojat tundma õppida ja aukartuses Tema poole väärikalt palvetada.“

 -- Bingeni Hildegard „Liber divinorum operum" („Jumala tegude raamat“)

eibingen